Kampus

Kampus

Najveći projekt na Sveučilištu je izgradnja sveučilišnog Kampusa koji svakim danom poprima sve jasnije obrise svog konačnog izgleda. U Kampusu su izgrađene zgrade Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje i Ekonomskog fakulteta te zgrade Sveučilišne knjižnice i Studentskog doma. Uskoro će se u novu zgradu useliti još tri fakulteta: Kemijsko-tehnološki, Prirodoslovno-matematički i Pomorski fakultet.

U fazi početka gradnje ili projektiranja su i zgrade: Filozofskog, Pravnog i Kineziološkog fakulteta te Umjetničke akademije kao i Znanstveno-inovacijskog centra. Sveučilišni kampus u Splitu bio je prvi u Hrvatskoj koji je zamišljen i počeo se graditi s tom namjenom, još od 1976. godine kada je izgrađena zgrada budućeg Građevinskog fakulteta. Štoviše, već je tada mogućnost gradnje ujedinjenih sveučilišnih sadržaja na tom prostoru bila zabilježena u planskim dokumentima grada Splita. Nakon sadašnjeg Fakulteta građevinarstva arhitekture i geodezije, 1980. gradi se prva faza FESB-a, dok prave pripreme za gradnju započinju 1999. godine nakon što je Vlada Republike Hrvatske Splitskom sveučilištu dodijelila gotovo 60 000 metara kvadratnih.

Nova, suvremeno opremljena zgrada Sveučilišne knjižnice na kampusu namijenjena je studentima, nastavnicima, znanstvenicima, istraživačima i ostalim građanima koji se koriste zbirkama stručno-znanstvenih knjiga i udžbenika, referentom zbirkom enciklopedija, priručnika, leksikona, rječnika, bogatom periodikom. Uz tiskanu građu nudi i pristup elektroničkim publikacijama i bazama podataka. Sve o bazama podataka možete saznati na web stranicama knjižnice. Također, studentima su na kampusu dostupna tri restorana - na Ekonomskom fakultetu, na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje i na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije, a u planu je otvaranje još jednog restorana u novoj zgradi studentskog doma.

Također, Studentski dom u Kampusu nudi 605 ležajeva, a osim studenata Sveučilišta u Splitu, korisnici novog studentskog doma bit će i gostujući profesori te strani studenti. Posebno je važno što je smještaj osiguran i studentima s invaliditetom.