Sveučilišna knjižnica u Splitu

Sveučilišna knjižnica u Splitu

Sveučilišna knjižnica je općeznanstvena knjižnica u sastavu Sveučilišta u Splitu i njegova središnja knjižnica. Namijenjena je studentima, nastavnicima, znanstvenicima, istraživačima i ostalim građanima kojima, pod jednakim uvjetima osigurava svoje usluge i proizvode. Mjesto je susreta korisnika s obavijestima, znanjima i vještinama pomoću kojih ih se uvodi u akademsku zajednicu, u svijet kreativnosti i izvrsnosti te u društvo rada.

Sa zbirkama stručno-znanstvenih knjiga i udžbenika, s referentom zbirkom enciklopedija, priručnika, leksikona, rječnika, s bogatom periodikom, Sveučilišna knjižnica nudi kvalitetnu građu potrebnu za studiranje, znanstvena istraživanja i odvijanje sveučilišne nastave. Uz tiskanu građu nudi i pristup elektroničkim publikacijama i bazama podataka. Sve o bazama podataka možete saznati na web stranicama knjižnice.

Knjižnični fond obuhvaća oko 450.000 svezaka knjiga, 12.000 naslova časopisa i novina, više od tisuću zemljopisnih karata, grafičku i glazbenu zbirku, rukopisnu građu te više stotina elektroničkih knjiga i časopisa. Građa koja se čuva u Sveučilišnoj knjižnici neprocjenjivo je nacionalno blago, dio kolektivne memorije hrvatskoga naroda i dokaz trajanja i vitalnosti ove ustanove.

Informatizaciju svoga poslovanja knjižnica je započela osamdesetih godina prošloga stoljeća a priključivanjem na internet 1993. otvorila se javnosti jer su njeni mrežni, knjižnični katalozi postali javno dostupni a sve veći broj knjižničnih usluga automatiziran. Danas knjižnica djeluje u urednim, svijetlim i zračnim prostorima, s velikim čitaonicama, sobama za grupni i individualni rad studenata i profesora te elektroničkim učionicama. Opremljena je brojnim računalima, opremom za reprografiju (fotokopirni aparati, skeneri, fotoaparati, printeri) besplatnim internetom s kojeg se pristupa elektroničkim časopisima i knjigama te bazama podataka. Ima i glazbene slušaonice. U knjižnici se nalazi i pomoćna elektronička oprema namijenjena slabovidnim i slijepim osobama. Prostor je prilagođen kretanju osoba s invaliditetom. Posebno je posjećen prostor za odmor, istoimeni knjižnični kafić.

Upisom na Sveučilište u Splitu svi studenti su učlanjeni u Sveučilišnu knjižnicu.