Close
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
Svi koji imaju diplomu Sveučilišta u Splitu ili neke njegove sastavnice – samim tim su alumni Sveučilišta u Splitu.

Pored toga, postoje i udruge alumna, osnovane prema mjerodavnim propisima, u koje su se udružili (i mogu se udružiti!) entuzijasti među alumnima radi brže i bolje interakcije s kolegama i s ustanovom čiju diplomu imaju te radi aktivnog sudjelovanja u radu i razvoju Sveučilišta/sveučilišne sastavnice, pri čemu obje „strane“ mogu zadovoljiti svoje legitimne interese.

Krovna udruga bivših studenata Sveučilišta u Splitu pod nazivom Alumni Sveučilišta u Splitu - ASUS, odnosno latinskim nazivom Almae Matris Universitatis Studiorum Spalatensis Alumni – AMUSSA, okuplja udruge diplomiranih studenata osnovanih pri pojedinim sastavnicama, u cilju usmjeravanja i koordiniranja njihovog rada. Osnivačka skupština Udruge je održana 11. lipnja 2015. godine, kada su izabrana tijela Udruge: predsjednik, tajnik i tročlani Nadzorni odbor te je donesen i Statut, poslije i ovjeren u Uredu državne uprave u Splitu 22. rujna iste godine.

Osnivanje krovne alumni udruge ASUS, bilo je i strateško opredjeljenje Sveučilišta. Naime u Strategiji za razdoblje od 2015. do 2020. godine, uz strateški cilj 3, bilo je navedeno da se „kroz sustav mreže bivših studenata Alumni Sveučilišta u Splitu doprinosi popularizaciji znanosti, umjetnosti i stručnog rada, kao i cjeloživotnog obrazovanja“. 

Povijest nastojanja izgradnje alumni zajednice na našem sveučilištu traje oko dva desetljeća, a sam proces nije trajao ni sinkrono ni jednakim intenzitetom na svim sastavnicama, zajedno s izgradnjom svijesti o poželjnosti, kako osobnog, tako i kolektivnog angažmana. Naime, pojedinačne alumni udruge u svom radu bave se različitim aktivnostima, u širokom rasponu od organiziranja stručnih i znanstvenih predavanja, radionica, kulturnih događanja, do popularizacije znanosti te organiziranja humanitarnih akcija.

Prema nama raspoloživim podacima, prva alumni udruga na Sveučilištu u Splitu utemeljena je na Pravnom fakultetu 2001. godine, pod nazivom Udruga diplomiranih studenata Pravnog fakulteta. Osnivanje istovrsnih udruga na drugim sastavnicama teklo je ovim redoslijedom:

2004. godina
 • Udruga bivših studenata Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

2009. godina
 • - Udruga bivših studenata i prijatelja Kemijsko-tehnološkog fakulteta

2011. godina
 • Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta
 • Udruga diplomiranih studenata Kineziološkog fakulteta
 • Alumni Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti
 • Hrvatsko društvo forenzičara

2013. godina
 • Alumni UMBRA Udruga bivših i sadašnjih studenata Sveučilišnog odjela za stručne studije 
 • Udruga bivših studenata i prijatelja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

2014. godina
 • Udruga diplomiranih studenata Sveučilišnog odjela za studije mora

2015. godina
 • Udruga bivših studenata i prijatelja Pomorskog fakulteta
 • Teofil -  Udruga bivših studenata i prijatelja Katoličkog bogoslovnog fakulteta 
 • Udruga diplomiranih inženjera građevinarstva i arhitekture Fakulteta, građevinarstva, arhitekture i geodezije
 • Alumni udruga studenata Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija
 • Udruga bivših studenata i prijatelja Filozofskog fakulteta

2019. godina
 • Alumni Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti - Forensis

2021. godina
 • Udruga diplomiranih studenata i prijatelja Medicinskog fakulteta u Splitu

2022. godina
 • Udruga diplomiranih studenata Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu

Predsjednica 2015. – 2021. godine: doc. dr. sc. Mirjana Milić

Predsjednica ASUS-a 2021.-2023. godine: Sandra Kovačić, bacc.oec.

Aktualna predsjednica: izv. prof. dr. sc. Mirjana Milić

Imate pitanje? Tu smo!