Close
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja

Science

Choose topic

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

Are you a researcher at University of Split or thinking about moving to Split, Croatia?
University of Split holds the HR Excellence in Research award. This award identifies the University as committed to support researchers’ skills and careers and provide you with a good working environment. It indicates the University commitment to fair and transparent recruitment, appraisal procedures and a positive work-life balance. 
Find more
Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

Scientific topics

Imamo mnogo znanstvenih tema koje su uključene u istraživanja i rad naših profesora i studenata, a neke od njih su razvoj novih materijala, obnovljivih izvora energije, održivog razvoja, klimatskih promjena, istraživanja u području medicine i biotehnologije, te društvene probleme poput siromaštva i nejednakosti.
Find more
Scientific topics

Scientific impact

Na Sveučilištu imamo mnogo istaknutih znanstvenika i publikacija koje su imale veliki utjecaj u njihovim područjima istraživanja. Njihovi radovi citirani su u mnogim drugim publikacijama, što ukazuje na to da su njihova istraživanja značajna i relevantna za znanstvenu zajednicu i društvo općenito. Nastojimo podržati svoje istraživače u njihovom radu i promovirati njihove uspjehe i dostignuća.
Find more
Scientific impact

Innovations and knowledge transfer

Snažan nam je fokus na inovacijama i prijenosu znanja, čime se nastoji stvoriti most između istraživačkog rada i praktične primjene. Ovo se postiže kroz različite aktivnosti, kao što su transfer tehnologije, patentiranje i licenciranje, suradnja s poduzećima i javnim institucijama te razvoj start-up tvrtki. Također provodimo brojne projekte koji imaju za cilj povećati svijest o važnosti inovacija i poticati suradnju između akademske zajednice i poslovnog sektora.
Find more
Innovations and knowledge transfer

Popularization of science

Provodimo brojne aktivnosti u svrhu popularizacije znanosti, kao što su organiziranje javnih predavanja, radionica, izložbi i drugih događaja. Ovim aktivnostima omogućuje se da znanstvenici i istraživači predstave svoj rad i istraživanja široj publici, a istovremeno se pruža prilika za povezivanje sa zajednicom i razmjenom znanja. Na taj način, popularizacija znanosti ne samo da promiče znanje i razumijevanje, već i potiče suradnju između znanstvenika i javnosti.
Find more
Popularization of science

Science and research resources

Znanstvenici i istraživači imaju pristup najsuvremenijoj tehnologiji i opremi koja im omogućuje provođenje vrhunskih istraživanja u raznim područjima, od prirodnih znanosti i tehnologije, do društvenih i humanističkih znanosti. Osim toga, razvijamo suradnju s drugim institucijama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, te tako povećavamo dostupnost znanstveno-istraživačkih resursa i pružamo dodatne mogućnosti za suradnju i razmjenu znanja.
Find more
Science and research resources

Responsible research

Odgovorna znanost predstavlja pristup znanstvenom istraživanju koji uzima u obzir utjecaj na društvo i okoliš te društvene, etičke i moralne implikacije istraživanja. Imamo jasan naglasak na odgovornoj znanosti i poticanju znanstvenika da provode istraživanja koja su usklađena s etičkim i moralnim standardima te uzimaju u obzir društvene implikacije istraživanja.
Find more
Responsible research

Imate pitanje? Tu smo!