Close
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja

Science

Choose topic

Scientific topics

Imamo mnogo znanstvenih tema koje su uključene u istraživanja i rad naših profesora i studenata, a neke od njih su razvoj novih materijala, obnovljivih izvora energije, održivog razvoja, klimatskih promjena, istraživanja u području medicine i biotehnologije, te društvene probleme poput siromaštva i nejednakosti.
Find more
Scientific topics

Scientific impact

Na Sveučilištu imamo mnogo istaknutih znanstvenika i publikacija koje su imale veliki utjecaj u njihovim područjima istraživanja. Njihovi radovi citirani su u mnogim drugim publikacijama, što ukazuje na to da su njihova istraživanja značajna i relevantna za znanstvenu zajednicu i društvo općenito. Nastojimo podržati svoje istraživače u njihovom radu i promovirati njihove uspjehe i dostignuća.
Find more
Scientific impact

Innovations and knowledge transfer

Snažan nam je fokus na inovacijama i prijenosu znanja, čime se nastoji stvoriti most između istraživačkog rada i praktične primjene. Ovo se postiže kroz različite aktivnosti, kao što su transfer tehnologije, patentiranje i licenciranje, suradnja s poduzećima i javnim institucijama te razvoj start-up tvrtki. Također provodimo brojne projekte koji imaju za cilj povećati svijest o važnosti inovacija i poticati suradnju između akademske zajednice i poslovnog sektora.
Find more
Innovations and knowledge transfer

Popularization of science

Provodimo brojne aktivnosti u svrhu popularizacije znanosti, kao što su organiziranje javnih predavanja, radionica, izložbi i drugih događaja. Ovim aktivnostima omogućuje se da znanstvenici i istraživači predstave svoj rad i istraživanja široj publici, a istovremeno se pruža prilika za povezivanje sa zajednicom i razmjenom znanja. Na taj način, popularizacija znanosti ne samo da promiče znanje i razumijevanje, već i potiče suradnju između znanstvenika i javnosti.
Find more
Popularization of science

Science and research resources

Znanstvenici i istraživači imaju pristup najsuvremenijoj tehnologiji i opremi koja im omogućuje provođenje vrhunskih istraživanja u raznim područjima, od prirodnih znanosti i tehnologije, do društvenih i humanističkih znanosti. Osim toga, razvijamo suradnju s drugim institucijama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, te tako povećavamo dostupnost znanstveno-istraživačkih resursa i pružamo dodatne mogućnosti za suradnju i razmjenu znanja.
Find more
Science and research resources

Responsible research

Odgovorna znanost predstavlja pristup znanstvenom istraživanju koji uzima u obzir utjecaj na društvo i okoliš te društvene, etičke i moralne implikacije istraživanja. Imamo jasan naglasak na odgovornoj znanosti i poticanju znanstvenika da provode istraživanja koja su usklađena s etičkim i moralnim standardima te uzimaju u obzir društvene implikacije istraživanja.
Find more
Responsible research

Imate pitanje? Tu smo!