Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja

Aktualni projekti na temu društveno-korisnog učenja

Na Sveučilištu u Splitu se provode različiti projekti na temu DKU od 2015. godine. O trenutnom dosegu društveno-korisnog učenja na Sveučilište u Splitu, govore brojevi od 7 aktivno uključenih sastavnica, više od 500 studenata, prilagodbe čitavog niza postojećih studijskih programa s DKU kurikulumima, izrade potpuno novih kurikuluma, izrade brojnih projekata i studentskih prototipa, organizirane DKU međunarodne konferencije i izdavanja Zbornika, educiranih nastavnika i studenata, otvorenog Centra za DKU na Ekonomskom fakultetu, kreiranja specijaliziranog portala, razvijanja Service-Learning centra na razini šest europskih sveučilišta te na koncu i Society Hub-a na razini Alijanse devet europskih sveučilišta, koje koordinira Sveučilište u Splitu.

Najveće priznanje za rad na aktivnostima Društveno-korisno učenje (DKU), Sveučilište u Splitu je dobilo iznimnim uspjehom ostvarenim na ljestvici WURI ("World's Universities(with) Real Impact“) koja ukazuje na stvarni doprinos sveučilišta društvu te ističe kreativne i inovativne pristupe sveučilišnom istraživanju i obrazovanju. U kategoriji Etičkih vrijednosti s primjerom dobre prakse - “Service Learning” ili Društveno-korisnim učenjem, Sveučilište u Splitu je ostvarilo sljedeće uspjehe:
 • 2020. godine je rangirano kao 15. sveučilište na svijetu
 • 2021. godine je rangirano kao 21. sveučilište na svijetu
 • 2022. godine je rangirano kao 18. sveučilište na svijetu
U kontekstu Etičkih vrijednosti, u WURI akreditaciji se u obzir uzima stvarni doprinos i razmjena društvene odgovornosti, etike i integriteta, a ne samo orijentacija na znanje i vještine potrebne za stvaranje materijalnog uspjeha. Kroz primjer dobre prakse prezentirane su aktivnosti u ovom području, od inicijalnih projekata, razvijanja Centra za društveno-korisno učenje do organizacije međunarodne znanstveno-stručne konferencije koja je održana u Splitu na temu DKU itd.

Društveno-korisno učenje jedna je od aktivnosti koja se provodi u okviru Society Hub-a SEA-EU projekta (The European University of the Seas Alliance), koja okuplja stručnjake s devet europskih sveučilišta, a kojim upravlja Sveučilište u Splitu. Cilj skupine je razvijati treću misiju sveučilišta, i razvijati suradnju sveučilišta s društvenim dionicima u kontekstu rješavanja aktualnih društvenih izazova.

MISIJA Society Huba je predstaviti transnacionalnu potporu u kontekst,u razvoja platforme za zajedničko stvaranje za sve SEA-EU nastavnike i istraživače, administrativno osoblje, studente i vanjske dionike spremne razvijati aktivnosti usmjerene na društvo. Society Hub je mjesto koje kreira obrazovanje, dijeli znanje i know-how, pruža podršku, detektira sve sveučilišne resurse i potiče transdisciplinarne modele podučavanja koji se temelje na izazovima na najvišoj razini internacionalizacije.

VIZIJA Society Huba je postati priznato međunarodno mjesto učenja za aktivnosti orijentirane na društvo koje mijenjaju sveučilišta iznutra. Vizija je stvoriti Hub koji će kroz projektno financiranje biti samoodrživ za budućnost, otporan na izazove iz okruženja i otvoren za sve dionike, orijentiran na održivi razvoj sveučilišta.

Glavne ključne točke rada i razvoja SEA-EU Society Hub-a su sljedeće:
 • Suprotstavljanje izazovima
 • Učenje temeljeno na izazovima
 • Obrazovanje, istraživanje i inovacije na najvišoj razini internacionalizacije
 • Transdisciplinarni modeli poučavanja
 • Transverzalno poboljšanje vještina
 • Održivi razvoj društva
 • Rješavanje društvenih izazova
 • Studenti kao pokretači promjena.

Više o aktivnostima trideset eksperata s devet sveučilišta koji su okupljeni oko Society Hub-a, možete pročitati na stranicama SEA-EU Alijanse.

Imate pitanje? Tu smo!