Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja

Održivost

Sveučilište u Splitu kroz svoju nastavu, istraživanje, javna događanja i aktivnosti doprinosi društvenom i ekonomskom blagostanju naše zajednice.

U Strategiji Sveučilišta u Splitu 2021.-2025. održivost je naglašena kao jedno od ključnih razvojnih načela Sveučilišta. Predanost Sveučilišta u ostvarivanju održivosti kroz obrazovanje, istraživanje i razvoj, partnerstva, aktivnosti u zajednici te odgovorno poslovanje vidljiva je i kroz prikaz našeg doprinosa globalnim ciljevima održivog razvoja.

17 globalnih ciljeva održivog razvoja, koje su Ujedinjeni narodi usvojili 2015. godine poziv su na djelovanje kako bi se prevladali najveći izazovi za ljudski rod i naš planet te osiguralo do 2030. mir i prosperitet u cijelom svijetu.

Na ovoj stranici sažete su odabrane aktivnosti koje je Sveučilište u Splitu provodilo tijekom 2022. godine, a koje doprinose ispunjenju UN-ovih globalnih ciljeva održivog razvoja. Podaci o publikacijama korišteni u ovom izvješću za svaki SDG, preuzeti su iz baze Scopus na temelju ključnih riječi koje je razvio Elsevier. Pretraga je bila ograničena na razdoblje od 2018. do 2022. godine. Na ovaj način želimo naš rad učiniti vidljivijim, a ujedno potaknuti naše studente, djelatnike i širu zajednicu na ispunjavanje ciljeva održivog razvoja.

Kako bi poslovanje Sveučilišta i sastavnica u svim aspektima doprinijelo ciljevima, donijeli smo nekoliko važnih politika: Politiku o nediskriminatornom pristupu i sudjelovanju, Politiku o identificiranju vanjskih dionika, Antikorupcijsku politiku, Izjavu o borbi protiv modernog ropstva i trgovine ljudima, Izjavu o namjeri “Sveučilište bez plastike za jednokratnu uporabu”, Politiku jednakosti plaća, Politiku angažiranja vanjskih pružatelja usluga, Politiku diversifikacije izvora energije, Politiku upravljanja infrastrukturnim objektima, Politika za osiguranje očuvanja, obnovu i održivo korištenje kopnenih ekosustava te Politiku zbrinjavanja opasnog otpada.

Svi djelatnici i studenti neku od svojih aktivnosti koje doprinose ciljevima održivog razvoja koja nije vidljiva na ovim stranicama mogu prijaviti na znanost@unist.hr.

S ciljem razmjene dobrih praksi s drugim sveučilištima, promocije i povećanja vidljivosti održivih aktivnosti, Sveučilište u Splitu od 2019. sudjeluje u Times Higher Education Impact rangiranju. U 2020. godini prikupili smo dokaze za 10 od 17 ciljeva globalnog razvoja, dok smo u 2021. to proširili na sve ciljeve. Već treću godinu za redom objavili smo i Izvješće o održivosti. 
Izvješće o ciljevima održivog razvoja 2022.
Izvješće o ciljevima održivog razvoja 2021.  
Izvješće o ciljevima održivog razvoja 2020.
 

Aktivnosti koje su u skladu sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda sustavno i pravovremeno prati povjerenstvo koje bilježi aktivnosti i postignuća Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica, promovira aktivnosti koje doprinose pojedinom cilju te će izrađuje izvješće o provedenim aktivnostima koje se koristi za izradu godišnjeg Izvješća o ciljevima održivog razvoja Sveučilišta u Splitu. Povjerenstvom predsjeda prorektor za znanost i kvalitetu Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Igor Jerković, a rad povjerenstava koordinira Petra Jelić, univ. spec. oec., voditeljica ureda za znanost Sveučilišta u Splitu.

Imate pitanje? Tu smo!