Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja

Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R)

Izvrsnost ljudskih resursa u istraživanju

Težeći atraktivnom, otvorenom i održivom europskom tržištu rada za istraživače, Europska
komisija je 2005. godine usvojila preporuke koje opisuju načela zapošljavanja i radne uvjete istraživača: Europsku povelju za istraživače i Kodeks o njihovom zapošljavanju. Europska povelja definira prava i obveze istraživača i organizacija u kojima rade, dok se Kodeks o zapošljavanju istraživača odnosi na jednakost u postupcima zapošljavanja za sve istraživače u Europi i povećava transparentnost u njihovom zapošljavanju i radu. Povelja također opisuje odgovornosti istraživača u pogledu etičkih normi, zakonskih i ugovornih obveza.

Revidirana ALLEA objavljena je u lipnju 2023 i prevedena je i na hrvatski jezik. 

Ova dva dokumenta, namijenjena istraživačima, njihovim poslodavcima i financijerima u javnom i privatnom sektoru, ključni su elementi politike EU za jačanje karijere istraživača. Istraživačke su karijere u Europi razlomljene na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili sektorskoj razini, što Europi ne dopušta da u potpunosti iskoristi svoj znanstveni potencijal. Povelja i Kodeks osiguravaju istraživačima uživanje istih prava i obveza u bilo kojoj zemlji Europe.

Sveučilište u Splitu je 29. travnja 2010. potpisalo Deklaraciju o pristupanju „Europskoj povelji za istraživače“ i „Kodeksu o zapošljavanju istraživača“, čime se obvezalo osigurati transparentne postupke zapošljavanja i jednak tretman svih prijavitelja. Cilj je osigurati poštene uvjete za istraživače, s jasnom namjerom unapređenja Europskog istraživačkog prostora.

Zapošljavanje i razvoj sposobnog akademskog osoblja prepoznato je kao ključno za ostvarenje ambicija Sveučilišta u Splitu kao međunarodno orijentiranog istraživačkog sveučilišta.
Europska komisija je 2013. godine nagradila Sveučilište u Splitu logotipom ljudskih resursa Izvrsnosti u istraživanju, čime je ono prepoznato kao pružatelj kvalitetnog radnog okruženja za istraživače.

Nagrada za izvrsnost u istraživanju se dodjeljuje organizaciji koja se za nju prijavi nakon temeljite interne analize kadrovske politike i općih uvjeta, vodeći se zakonodavstvom, sporazumima i drugim smjernicama, kao i vanjskom procjenom. Od institucija koje dobiju nagradu se očekuje da imaju, održavaju i razvijaju poticajno i djelotvorno radno okruženje za istraživače. Nagrada također potvrđuje predanost Sveučilišta poštenim i transparentnim postupcima zapošljavanja i ocjenjivanja te njihovom stalnom razvoju.

Internal analysis and Action plan_2013

Internal Review for Interim Assessment_2015

Sveučilište u Splitu je, za obnavljanje nagrade izvrsnosti u istraživanju, razvilo Internu reviziju s novim akcijskim planom 2020-2022, u koji su ugrađena načela otvorenog i transparentnog zapošljavanja na temelju zasluga.

Internal review_2019 i odluka Senata

Povjerenstvo je nastavilo s aktivnim praćenjem i sudjelovanjem u provedbi HRS4R procesa te je podnijelo izvješće o provedenim aktivnostima na Sveučilištu u Splitu, sukladno planu iz „Internal review of HR Strategy and Action Plan“ dokumenta, za razdoblje od 2020. do 2022.

Izvješće o provedbi dokumenta „Internal review of HR Strategy and Action Plan“

Akcijski plan Strategije ljudskih resursa za istraživače (Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R) za razdoblje 2023. - 2025. donesen je na Senatu 30. ožujka 2023. godine.

Imenovano je i Povjerenstvo za otvorenu znanost koje je izradilo Politiku otvorene znanosti Sveučilišta u Splitu koja je prihvaćena na Senatu Sveučilišta 30. ožujka 2023. godine. 


OTM-R Politika Sveučilišta u Splitu

Cilj politike otvorenog, transparentnog i meritornog zapošljavanja istraživača (OTM-R Politike) je poboljšati i učiniti objektivnima postupke zapošljavanja na Sveučilištu i njegovim sastavnicama, kako bi se osigurali jednaki uvjeti za sve prijavitelje i time povećala mogućnost zapošljavanja najboljih istraživačkih kandidata.

OTM-R Politika je zasnovana na sljedećim načelima:
  1. Otvorenost prema javnosti
  2. Transparentnost
  3. Jednaka dostupnost
  4. Izbor utemeljen na stručnosti/zaslugama
  5. Kompetencije članova povjerenstava za evaluaciju pristupnika

OTM-R Politiku je Senat donio 31. listopada 2019. godine.

OTM-R Politika i odluka Senata Sveučilišta u Splitu

OTM-R Policy

OTM-R Checklist_2019 i odluka Senata Sveučilišta u Splitu


Više informacija o ovoj inicijativi dostupno je na mrežnoj stranici Europske komisije

Imate pitanje? Tu smo!