Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
Vizija SEA-EU alijanse
Stvoriti izrazito međunarodno, višeetničko, višejezično, multikulturalno i interdisciplinarno europsko sveučilište koje se bavi zelenom i digitalnom tranzicijom.


Misija SEA-EU alijanse
Izgraditi pravo sveučilišno partnerstvo s organizacijskom kulturom utemeljenom na otvorenom upravljanju i sukreiranju s dionicima iz okruženja.


Vrijednosti SEA-EU alijanse
održivost - otpornost - izvrsnost - diferencijacija i specijalizacija - suradnja i kreativnost


Alijansa SEA-EU želi proširiti snagu svoje suradnje i na okolinu u kojoj djeluje, stoga u drugoj fazi provedbe SEA-EU 2.0. projekta u projekt ulazi 77 pridruženih partnerskih organizacija. Riječ je o gradovima u kojima sveučilišta djeluju, lukama, županijama, istraživačkim centrima, nevladinim organizacijama, malim, srednjim i velikim tvrtkama itd.


Ključni rezultati i aktivnosti kojima teži alijansa SEA-EU:
 • Upravljanje partnerstvom prema višoj razini integracije i stvaranje jedinstvenog pravnog identiteta
 • Razvijanje raznolikosti edukacijske ponude; uklanjanje akademskih prepreka i razvijanje zajedničkih i fleksibilnih nastavnih planova i programa u svim formatima; promicanje inovativnih aktivnosti;  poticanje i razvijanje zelenog, digitalnog i interdisciplinarnog kampusa s posebnim naglaskom na razvoj transverzalnih vještina.
 • Poticanje različitih oblika mobilnosti studenata i osoblja
 • Promoviranje uključivosti, spolne ravnopravnosti i jednakosti te stvaranje zdravog, europskog kampusa
 • Održivost i širenje razvoja Alijanse u skladu s Globalnim ciljevima održivog razvoja i Europskim zelenim planom 
 • Razvoj engleskog jezika kao temeljnog sredstva komunikacije te razvijanje višejezičnosti i promocija ostalih jezika SEA-EU
 • Razvijanje „plavih“ edukacija
 • Poticanje digitalne transformacije sveučilišta i otvaranje novih oblika suradnje
 • Dodatno povezivanje s društvom i stvaranje Society Huba, promoviranje otvorene znanosti 
 • Dodatno povezivanje s vanjskim dionicima te stvaranje boljih prilika za zapošljavanje studenata
 • Uspostavljanje alijanse SEA-EU kao platforme na kojoj se testiraju razne mogućnosti za transformaciju visokog obrazovanja, širenje utjecaja Alijanse izvan same Alijanse.

 

Imate pitanje? Tu smo!