Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja

Znanstvene teme

Kroz istraživanja i inovativne pristupe, Sveučilište u Splitu nastoji pridonijeti održivom razvoju u skladu sa 17 globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda do 2030. god. 

Sveučilište u Splitu istražuje i razvija različite znanstvene teme koje su važne za znanost u cjelini, zaposlenike, studente, lokalnu zajednicu i industriju te pružaju mogućnost pozicioniranja relevantnog i suvremenog Sveučilišta. Kroz znanstvena istraživanja privlačimo vrhunske istraživače i studente te poboljšavamo kvalitetu nastave. Glavne znanstvenoistraživačke teme Sveučilišta u Splitu su:
Osiguranje zdravog, aktivnog i neovisnog života zahtijeva cjeloviti, multidisciplinarni, interdisciplinarni i transdisciplinarni pristup koji se može postići translacijskim istraživanjima u biomedicini, od prevencije, tjelesne aktivnosti i sporta, mentalnog zdravlja, preko zdrave hrane i prehrane, razvoja novih ljekovitih tvari za prevenciju i liječenje, pa sve do novih metoda, tehnologija i dijagnostike te organizacije rada i pružanja zdravstvene zaštite. Osim navedenog, važan je doprinos bavljenja kineziološkim aktivnostima na zdravstveni i antropološki status te razmatranje uloge prava u medicini i sportu. Podteme unutar znanstvenoistraživačke teme „Zdrav život“ zastupljene su u radu Medicinskog fakulteta u Splitu, Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti, Sveučilišnog odjela zdrastvenih studija, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, Kineziološkog fakulteta u Splitu, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu i Pravnog fakuleta u Splitu.
Znanstvenici Sveučilišta u Splitu istražuju održivo upravljanje i inženjerstvo izgrađenog okoliša te pristup upravljanju prema konceptu pametnih gradova. Istraživanja se fokusiraju i na probleme održivosti i otpornost lokalnog stanovništva, proučavaju scenarije budućnosti života u gradu i upravljanje otpornošću (rezilijentnost) graditeljskog naslijeđa, gospodarstva i poslovnih sustava. Otporno društvo podrazumijeva i forenzička istraživanja, osobito održivog gospodarstva i mogućih financijskih manipulacija. Sveučilište u Splitu preuzima važnu ulogu u promicanju održivog razvoja i razvoju društveno odgovornog ponašanja. Kroz istraživanja koja provode znanstvenici Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ekonomskog fakulteta u Splitu, Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti u Splitu, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Sveučilišnog odjela za stručne studije u Splitu, Pomorskog fakulteta u Splitu, Pravnog fakuleta u Splitu, Prirodoslovno-matematičkog  fakulteta u Splitu, Sveučilišnog odjela za studije mora u Splitu, Filozofskog fakulteta u Splitu, Sveučilište stvara nova znanja i ideje za rješavanje složenih problema današnjice, a nudi i rješenja za stvaranje održivijeg i otpornijeg društva.
U okviru ove teme istraživači Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, Sveučilišnog odjela za studije mora u Splitu, Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti u Splitu, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu,  Pomorskog fakulteta u Splitu, Pravnog fakulteta u Splitu,  Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ekonomskog fakulteta u Splitu, Centra izvrsnosti za znanost i tehnologiju, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Sveučilišnog odjela za stručne studije u Splitu fokusiraju se na širok spektar područja, uključujući ekologiju prirodnih zajednica (more, vode, tlo, biljke i dr.), kemijsko profiliranje i potencijal prirodnih spojeva, poljoprivredu, plavu biotehnologiju, prehrambenu tehnologiju i bioekonomiju. Također se istražuju i područja poput pomorstva, hidrografije, brodogradnje, morskih luka, pomorskog prava i prometa, uz poseban naglasak na održivi razvoj vodnogospodarskih i pomorskih objekata i sustava te zaštite voda.
Digitalna tranzicija je horizontalna i prožima sva područja od odgoja, obrazovanja, rada, istraživanja do sigurnosti, energije te društvenih medija, osobito na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ekonomskom fakultetu u Splitu, Sveučilišnom odjelu za stručne studije u Splitu, Pomorskom fakultetu u Splitu, Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Umjetničke akademije u Splitu, Sveučilišnom odjeluza forenzične znanosti u Splitu, Medicinskom fakultetu u Splitu, Sveučilišnom odjelu za zdravstvene studije u Splitu, Katoličko bogoslovnom fakultetu u Splitu i Pravnom fakultetu u Splitu. Istraživanja ove teme Sveučilišta u Splitu fokusiraju se na širok spektar područja, uključujući matematičke i računalne metode, izradu modela, razvoj softvera i hardvera, sigurnost, digitalne usluge i poslovne modele, te modele za podršku odlučivanju u upravljanju urbanom infrastrukturom. Također se istražuju i povezani društveni izazovi, poput prava na privatnost, te općenito društvene i etičke implikacije digitalne transformacije. Digitalna transformacija ima velik potencijal za poboljšanje kvalitete života i stvaranje održive budućnost, ali istovremeno stvara nove izazove. Sveučilište u Splitu nastoji razumjeti i rješavati te izazove, kako bi digitalizacija bila u službi društva i zajednice u cjelini.

 
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu,  Pomorski fakultet u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, Ekonomski fakultet u Splitu i Medicinski fakultet u Splitu posvećeni su istraživanju i razvoju novih rješenja koja će pridonijeti zelenoj tranziciju i održivom razvoju. Ta istraživanja obuhvaćaju širok spektar područja, od razvoja obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i elektroenergetskih sustava, do inovativnih materijala i naprednih tehnologija poput robotike, bionike, neuroelektronike, nanomaterijala i geotehnike. Stoga su ta područja od vitalnog značaja za razvoj održivih tehnologija (kemijske, prehrambene, biotehnologije i dr.) i rješenja koja će pomoći u borbi protiv klimatskih promjena, kao i za promicanje cirkularne ekonomije i zelenih tehnologija.

            
Geografski položaj na kojem je smješteno Sveučilište u Splitu obiluje lokacijama kulturne baštine od prapovijesne do novovjekovne datacije. Istraživanja tema imaju za cilj pridonijeti očuvanju i valorizaciji kulturnog nasljeđa te razumijevanju i prezentaciji bogatog kulturnog identiteta Dalmacije i Hrvatske. Podteme ovog istraživačkog područja uključuju istraživanja umjetnosti, arheologije, etnologije, povijesti, lingvistike, sociologije, antropologije i drugih društveno-humanističkih disciplina. Znanstvenici Filozofskog fakulteta u Splitu, Umjetničke akademije u Splitu, Sveučilišnog odjela za forenzične studije, Kineziološkog fakulteta u Splitu, Katoličko bogoslovnog fakulteta u Splitu, Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ekonomskog fakulteta u Splitu, Sveučilišnog odjela za stručne studije u Splitu, Pomorskog fakulteta u Splitu, Medicinskog fakulteta u Splitu, Pravnog fakulteta u Splitu svojm istraživanjima nastoje razumjeti i valorizirati kulturno nasljeđe, promicati kulturni turizam, te pridonijeti razvoju kulturnih politika i praksi. Cilj Sveučilišta je očuvanje i prezentacija kulturne baštine za buduće generacije, ali i njezina valorizacija kao resursa za održivi razvoj i unaprjeđenje kvalitete života zajednice. U sklopu članstva u Europskoj uniji sudjelujemo u harmonizaciji hrvatskog i europskog prava te pridonosimo ustroju i razvoju hrvatskog pravosuđa i državne uprave.

Imate pitanje? Tu smo!