Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja

Odgovorna znanost

Na sjednici Senata Sveučilišta u Splitu 29. listopada 2020. usvojen je Europski kodeks znanstvenoistraživačke čestitosti. Donijela ga je Europska federacija akademija znanosti i umjetnosti ALLEA. Osnovna mu je svrha pomoći u razumijevanju te odgovornosti istraživačke zajednice, te služiti istraživačkoj zajednici kao okvir za samoregulaciju. Kodeks opisuje načela profesionalne, pravne i etičke odgovornosti te potvrđuje važnost institucionalnog okružja u kojemu se istraživanje provodi. Prijevod kodeksa nastao je zajedničkim radom skupine stručnjaka za znanstvenoistraživačku etiku i čestitost, koji imaju istraživačko i/ili profesionalno iskustvo u području odgovorne znanosti. Usvajanje kodeksa bilo je dio Akcijskog plana kojeg smo donijeli 2022. godine u okviru procesa Strategije ljudskih resursa u istraživanju. Evaluatori Europske komisije kao jaku stranu našeg sveučilišta upravo su istakli podršku odgovornom istraživanju, koju je potvrđena i usvajanjem Kodeksa.
Revizija Europskog kodeksa znanstvenoistraživačke čestitosti objavljena je 2023. godine. 

Imate pitanje? Tu smo!