Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja

Diplomski studij

Upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Splitu obavlja se na temelju javnog Natječaja za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija.
Prijave za upis se vrše na sastavnicama u skladu s Natječajem.


Razina studija i fakultet Vrsta Naziv studija Broj semestara ECTS bodovi
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
SveučilišniEkonomija4120
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
SveučilišniPoslovna ekonomija4120
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
SveučilišniTurizam i hotelijerstvo4120
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
StručniMenadžment; smjerovi: Upravljanje projektima, Upravljanje financijama i porezima, 4120
Diplomski studij
Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje
SveučilišniBrodogradnja4120
Diplomski studij
Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje
SveučilišniAutomatika i sustavi4120
Diplomski studij
Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje
SveučilišniElektronika i računalno inženjerstvo4120
Diplomski studij
Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje
SveučilišniElektrotehnika4120
Diplomski studij
Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje
SveučilišniKomunikacijska i informacijska tehnologija4120
Diplomski studij
Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje
SveučilišniStrojarstvo; smjerovi: Konstrukcijski-energetski, Računalno projektiranje i inženjerstvo, Proizvodno strojarstvo4120
Diplomski studij
Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje
SveučilišniRačunarstvo4120
Diplomski studij
Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje
SveučilišniIndustrijsko inženjerstvo4120
Diplomski studij
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
SveučilišniGrađevinarstvo4120
Diplomski studij
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
SveučilišniArhitektura i urbanizam4120
Diplomski studij
Filozofski fakultet
SveučilišniRani i predškolski odgoj i obrazovanje4120
Diplomski studij
Filozofski fakultet
SveučilišniHrvatski jezik i književnost460
Diplomski studij
Filozofski fakultet
SveučilišniTalijanistika (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, prevoditeljski460
Diplomski studij
Filozofski fakultet
SveučilišniPovijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: nastavnički460
Diplomski studij
Filozofski fakultet
SveučilišniPovijest (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički i istraživački460
Diplomski studij
Filozofski fakultet
SveučilišniFilozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički460
Diplomski studij
Filozofski fakultet
SveučilišniSociologija4120
Diplomski studij
Filozofski fakultet
SveučilišniPedagogija (dvopredmetni)460
Diplomski studij
Filozofski fakultet
SveučilišniAnglistika (jednopredmetni); smjer: jezik i komunikacija4120
Diplomski studij
Katolički bogoslovni fakultet
SveučilišniTeološko-katehetski studij4120
Diplomski studij
Kemijsko-tehnološki fakultet
SveučilišniKemijska tehnologija; smjer: Materijali4120
Diplomski studij
Kemijsko-tehnološki fakultet
SveučilišniKemijska tehnologija; smjer: Zaštita okoliša4120
Diplomski studij
Kemijsko-tehnološki fakultet
SveučilišniKemija - smjer: Organska kemija i biokemija4120
Diplomski studij
Kemijsko-tehnološki fakultet
SveučilišniKemija; smjer: Kemija okoliša4120
Diplomski studij
Kineziološki fakultet
SveučilišniKineziologija4120
Diplomski studij
Kineziološki fakultet
StručniKineziologija - smjer: Kineziterapija4120
Diplomski studij
Kineziološki fakultet
StručniKineziologija - smjer: Kondicijska priprema sportaša4120
Diplomski studij
Kineziološki fakultet
StručniKineziologija - smjer: Rekreacija i fitnes4120
Diplomski studij
Kineziološki fakultet
StručniKineziologija - smjer: Sportski trener4120
Diplomski studij
Pomorski fakultet
SveučilišniPomorska nautika4120
Diplomski studij
Pomorski fakultet
SveučilišniBrodostrojarstvo4120
Diplomski studij
Pomorski fakultet
SveučilišniPomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije4120
Diplomski studij
Pomorski fakultet
SveučilišniPomorski menadžment4120
Diplomski studij
Pravni fakultet
StručniUpravni studij4120
Diplomski studij
Prirodoslovno-matematički fakultet
SveučilišniInformatika i tehnika; smjer: nastavnički4120
Diplomski studij
Prirodoslovno-matematički fakultet
SveučilišniFizika i informatika; smjer: nastavnički4120
Diplomski studij
Prirodoslovno-matematički fakultet
SveučilišniFizika; smjerovi: Nastavnički, Astrofizika i fizika elementarnih čestica, Biofizika, Fizika okoliša, Računarska fizika4120
Diplomski studij
Prirodoslovno-matematički fakultet
SveučilišniInformatika (jednopredmetni); smjer: nastavnički4120
Diplomski studij
Prirodoslovno-matematički fakultet
SveučilišniMatematika; smjerovi: teorijski, računarski, nastavnički, statistika i računarstvo4120
Diplomski studij
Prirodoslovno-matematički fakultet
SveučilišniMatematika i fizika; smjer: nastavnički4120
Diplomski studij
Prirodoslovno-matematički fakultet
SveučilišniMatematika i informatika; smjer: nastavnički4120
Diplomski studij
Prirodoslovno-matematički fakultet
SveučilišniBiologija i kemija; smjer: nastavnički4120
Diplomski studij
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
SveučilišniForenzika4120
Diplomski studij
Sveučilišni odjel za stručne studije
StručniMenadžment trgovine i turizma4120
Diplomski studij
Sveučilišni odjel za stručne studije
StručniRačunovodstvo i financije4120
Diplomski studij
Sveučilišni odjel za stručne studije
StručniElektrotehnika4120
Diplomski studij
Sveučilišni odjel za stručne studije
StručniPrimijenjeno računarstvo4120
Diplomski studij
Sveučilišni odjel za stručne studije
StručniStrojarstvo4120
Diplomski studij
Sveučilišni odjel za studije mora
SveučilišniEkologija i zaštita mora4120
Diplomski studij
Sveučilišni odjel za studije mora
SveučilišniMorsko ribarstvo4120
Diplomski studij
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
SveučilišniSestrinstvo4120
Diplomski studij
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
SveučilišniFizioterapija4120
Diplomski studij
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
SveučilišniRadiološka tehnologija 4120
Diplomski studij
Umjetnička akademija
SveučilišniKiparstvo4120
Diplomski studij
Umjetnička akademija
SveučilišniFilm, Medijska umjetnost i Animacija4120
Diplomski studij
Umjetnička akademija
SveučilišniDizajn vizualnih komunikacija4120
Diplomski studij
Umjetnička akademija
SveučilišniLikovna kultura i likovana umjetnost4120
Diplomski studij
Umjetnička akademija
SveučilišniGlazbena kultura260
Diplomski studij
Umjetnička akademija
SveučilišniGlazbena teorija260
Diplomski studij
Umjetnička akademija
SveučilišniKompozicija260
Diplomski studij
Umjetnička akademija
SveučilišniSolo pjevanje260
Diplomski studij
Umjetnička akademija
SveučilišniPuhački istrumenti - smjer: Flauta260
Diplomski studij
Umjetnička akademija
SveučilišniPuhački istrumenti - smjer: Klaniret260
Diplomski studij
Umjetnička akademija
SveučilišniPuhački istrumenti - smjer: Saksofon260
Diplomski studij
Umjetnička akademija
SveučilišniGudački istrumenti - smjer: Violina260
Diplomski studij
Umjetnička akademija
SveučilišniGudački istrumenti - smjer: Viola260
Diplomski studij
Umjetnička akademija
SveučilišniGudački istrumenti - smjer: Violončelo260
Diplomski studij
Umjetnička akademija
SveučilišniGitara260
Diplomski studij
Umjetnička akademija
SveučilišniGlasovir260
Diplomski studij
Umjetnička akademija
SveučilišniGluma260
Diplomski studij
Umjetnička akademija
SveučilišniSlikarstvo260
Diplomski studij
Kineziološki fakultet
SveučilišniMeđunarodni program košarke i menadžmenta4120
Diplomski studij
Filozofski fakultet
SveučilišniAnglistika (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, prevoditeljski460
Diplomski studij
Filozofski fakultet
SveučilišniNjemački jezik i književnost (dvopredmetni)460
Diplomski studij
Kemijsko-tehnološki fakultet
SveučilišniPrehrambena tehnologija4120
Diplomski studij
Sveučilište u Splitu
SveučilišniHotelijerstvo i gastronomija4120

Imate pitanje? Tu smo!