Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja

Znanost

Odaberi temu

Znanstvene teme

Imamo mnogo znanstvenih tema koje su uključene u istraživanja i rad naših profesora i studenata, a neke od njih su razvoj novih materijala, obnovljivih izvora energije, održivog razvoja, klimatskih promjena, istraživanja u području medicine i biotehnologije, te društvene probleme poput siromaštva i nejednakosti.
Saznaj više
Znanstvene teme

Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R)

Sveučilište u Splitu nositelj je oznake HR Excellence in Research. Ona pokazuje predanost Sveučilišta u podržavanju vještina i karijera istraživača i pružanju dobrog radnog okruženja. Ukazuje na predanost Sveučilišta poštenom i transparentnom zapošljavanju, postupcima ocjenjivanja i pozitivnoj ravnoteži između poslovnog i privatnog života.
Saznaj više
Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R)

Znanstveno-istraživački i razvojni projekti

Kroz različite istraživačke projekte uspješno povezujemo akademsku zajednicu s poduzećima, javnim ustanovama i drugim organizacijama, što rezultira primjenjivim rješenjima i inovacijama. Kroz suradnju s gospodarskim subjektima i drugim institucijama, nastojimo stvoriti okruženje koje potiče inovativnost, kreativnost i razvoj novih proizvoda i usluga, što predstavlja važan doprinos razvoju gospodarstva.
Saznaj više
Znanstveno-istraživački i razvojni projekti

Znanstveni utjecaj

Na Sveučilištu imamo mnogo istaknutih znanstvenika i publikacija koje su imale veliki utjecaj u njihovim područjima istraživanja. Njihovi radovi citirani su u mnogim drugim publikacijama, što ukazuje na to da su njihova istraživanja značajna i relevantna za znanstvenu zajednicu i društvo općenito. Nastojimo podržati svoje istraživače u njihovom radu i promovirati njihove uspjehe i dostignuća.
Saznaj više
Znanstveni utjecaj

Inovacije i prijenos znanja

Snažan nam je fokus na inovacijama i prijenosu znanja, čime se nastoji stvoriti most između istraživačkog rada i praktične primjene. Ovo se postiže kroz različite aktivnosti, kao što su transfer tehnologije, patentiranje i licenciranje, suradnja s poduzećima i javnim institucijama te razvoj start-up tvrtki. Također provodimo brojne projekte koji imaju za cilj povećati svijest o važnosti inovacija i poticati suradnju između akademske zajednice i poslovnog sektora.
Saznaj više
Inovacije i prijenos znanja

Rangiranja

Provodimo brojne aktivnosti u svrhu popularizacije znanosti, kao što su organiziranje javnih predavanja, radionica, izložbi i drugih događaja. Ovim aktivnostima omogućuje se da znanstvenici i istraživači predstave svoj rad i istraživanja široj publici, a istovremeno se pruža prilika za povezivanje sa zajednicom i razmjenom znanja. Na taj način, popularizacija znanosti ne samo da promiče znanje i razumijevanje, već i potiče suradnju između znanstvenika i javnosti.
Saznaj više
Rangiranja

Popularizacija znanosti

Provodimo brojne aktivnosti u svrhu popularizacije znanosti, kao što su organiziranje javnih predavanja, radionica, izložbi i drugih događaja. Ovim aktivnostima omogućuje se da znanstvenici i istraživači predstave svoj rad i istraživanja široj publici, a istovremeno se pruža prilika za povezivanje sa zajednicom i razmjenom znanja. Na taj način, popularizacija znanosti ne samo da promiče znanje i razumijevanje, već i potiče suradnju između znanstvenika i javnosti.
Saznaj više
Popularizacija znanosti

Znanstveno-istraživački resursi

Znanstvenici i istraživači imaju pristup najsuvremenijoj tehnologiji i opremi koja im omogućuje provođenje vrhunskih istraživanja u raznim područjima, od prirodnih znanosti i tehnologije, do društvenih i humanističkih znanosti. Osim toga, razvijamo suradnju s drugim institucijama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, te tako povećavamo dostupnost znanstveno-istraživačkih resursa i pružamo dodatne mogućnosti za suradnju i razmjenu znanja.
Saznaj više
Znanstveno-istraživački resursi

Odgovorna znanost

Odgovorna znanost predstavlja pristup znanstvenom istraživanju koji uzima u obzir utjecaj na društvo i okoliš te društvene, etičke i moralne implikacije istraživanja. Imamo jasan naglasak na odgovornoj znanosti i poticanju znanstvenika da provode istraživanja koja su usklađena s etičkim i moralnim standardima te uzimaju u obzir društvene implikacije istraživanja.
Saznaj više
Odgovorna znanost

Imate pitanje? Tu smo!