Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
Naziv opreme Lokacija opreme Kontakt osoba Detaljnije
Uređaj za ispitivanje polimernih i konvencionalnih kliznih ležajeva Pomorski fakultet Nenad Vulić Detalji
Ultrazvučni radar – Sodar MFAS Prirodoslovno-matematički fakultet Jadranka Šepić Detalji
Radna stanica Končar Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Sandro Nižetić Detalji
Demonstracijski sustav KGH Sveučilišni odjel za stručne studije Zlatko Jankoski Detalji
Probna stanica s vakuum pumpom Prirodoslovno-matematički fakultet Ante Bilušić Detalji
Sustav za mjerenje usmjerenosti teleskopa LST-1, sjevernog CTA opservatorija Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Nikola Godinović Detalji
Rashladna komora Sveučilišni odjel za stručne studije Zlatko Jankoski Detalji
Tamiko MT X ultramicrotome complete (2002.) Medicinski fakultet Merica Glavina Durdov Detalji
CNC glodalica za metal Sveučilišni odjel za stručne studije Igor Gabrić Detalji
CNC glodalica (3/4 osi) za drvo i plastiku Sveučilišni odjel za stručne studije Igor Gabrić Detalji
3D skener - Einscan pro 2x 2020 sa stativom i zakretnim stolom Sveučilišni odjel za stručne studije Igor Šuljić Detalji
Osciloskop Rohde & Schwarz RTM3K-54PK Sveučilišni odjel za stručne studije Marko Vukšić Detalji
3D printer Ultimaker S3 Sveučilišni odjel za stručne studije Barbara Džaja Detalji
Handheld 3D scanner Artec Eva Sveučilišni odjel za stručne studije Barbara Džaja Detalji
CNC uređaj za izradu tiskanih PCB pločica LPKF Protomat E44 Sveučilišni odjel za stručne studije Luka Tomasović Detalji
Mjerna oprema National Instruments rack NI PXI 1073 + PXIe-6124 + PXI-5406 Sveučilišni odjel za stručne studije Marko Vukšić Detalji
Linomat V aplikator za TLC +Syringe 100mL (2002.) Medicinski fakultet Anita Markotić Detalji
Respironics Alice 4 polisomnografski sistem (2002.) Medicinski fakultet Zoran Đogaš Detalji
Tektronix strujna sonda TCP312A ( DC - 100MHz, 30A DC) s pojačalom Tektronix TCPA 300 Sveučilišni odjel za stručne studije Marko Vukšić Detalji
Mjerna oprema National Instruments NI PCI-4551 + BNC 2140 Sveučilišni odjel za stručne studije Marko Vukšić Detalji
Liofilizator FreeZone 2.5L -50°C Benchtop Kemijsko-tehnološki fakultet Vida Šimat Detalji
Autoklav PHCBI - MLS-3781L-PE Sveučilišni odjel za studije mora Marin Ordulj Detalji
Robotska ruka Mitsubishi RV-2F-Q Sveučilišni odjel za stručne studije Marko Vukšić Detalji
Laboratorijski model solarne elektrane Sveučilišni odjel za stručne studije Ivica Lovrić Detalji
Heracel CO2 kendro inkubator (2002.) Medicinski fakultet Janoš Terzić Detalji
Aparat za elektroforezu DNA Amex (2002.) Medicinski fakultet Marija Tonkić Detalji
Instrument za mjerenje protoka krvi za životinje (2002.) Medicinski fakultet Mladen Boban Detalji
Optički reflektometar za singlemode vlakna Yokogawa AQ7280 OTDR s modulom AQ7283K Sveučilišni odjel za stručne studije Tonko Kovačević Detalji
Spajač optičkih niti Fitel S179A Sveučilišni odjel za stručne studije Tonko Kovačević Detalji
Demonstracijska ploča električne instalacije METREL MA 2067 + Uređaj za ispitivanje instalacija METREL Eurotest 61557 Sveučilišni odjel za stručne studije Ivica Lovrić Detalji
Dinamički ispitni sustav za električne strojeve i pogone 300W s PC programskim paketom “Active Servo” Sveučilišni odjel za stručne studije Ivica Lovrić Detalji
Analizator kvalitete električne energije Fluke ST435-II Sveučilišni odjel za stručne studije Ivica Lovrić Detalji
Razvojni sustav MicroLabBox (dSpace) Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Mateo Bašić Detalji
Finometar uređaj za mjerenje krvnog tlaka i srčane frekvencije (2003.) Medicinski fakultet Željko Dujić Detalji
Razvojni sustav DS1103 (dSpace) Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Mateo Bašić Detalji
Analizator snage Norma 4000 (Fluke) Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Mateo Bašić Detalji
Sustav LARA 100 Power Box (Perun Technologies) Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Mateo Bašić Detalji
Programabilni istosmjerni izvor 62050H-600S (Chroma ATE) Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Mateo Bašić Detalji
Mjerni član momenta TM308 (Magtrol S.A.) Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Mateo Bašić Detalji
Sonda za mjerenje temperature, saliniteta i pH mora (YSI Pro 1030 Pro T/S/pH) Sveučilišni odjel za studije mora Marin Ordulj Detalji
Aparatura za filtraciju Sveučilišni odjel za studije mora Marin Ordulj Detalji
Mikrotom rotacioni Leica Tip 2155 (1998.) Medicinski fakultet Mirna Saraga Babić Detalji
Mikrotom klizni Citadel 2000 (1998.) Medicinski fakultet Mirna Saraga Babić Detalji
Spiroergometar s pripadajućom opremom (1999.) Medicinski fakultet Željko Dujić Detalji
Spiroergometar s pripadajućom opremom II (2000.) Medicinski fakultet Željko Dujić Detalji
Modularni XRD uređaj Kemijsko-tehnološki fakultet Dražan Jozić Detalji
Plameni atomski apsorpcijski spektrofotometar AAS Perkin Elmer PinAAcle 900F Kemijsko-tehnološki fakultet Marin Ugrina Detalji
Klavir Yamaha C-3 studio koncertni Umjetnička akademija Ivica Ljubenkov Detalji
Invertni fluorescencijski mikroskop Tea Copić Detalji
Nautički simulator: Navi-trainer professional 5000 – NTPRO 5000-5,3 modul remorkera Pomorski fakultet Zvonimir Lušić Detalji
Uređaj za određivanje dušika po Kjeldahlu Kemijsko-tehnološki fakultet Marin Ugrina Detalji
Tekućinski kromatograf visoke učinkovitosti opremljen detektorom s poljem dioda (HPLC-DAD) Kemijsko-tehnološki fakultet Franko Burčul Detalji
Ionski kromatograf 761 Compact IC Kemijsko-tehnološki fakultet Marin Ugrina Detalji
Bioreaktor Sartorius Stedim Biostat Kemijsko-tehnološki fakultet Marina Trgo Detalji
Plinska kromatografija sa spektrometrijom masa (GC-MS) Kemijsko-tehnološki fakultet Igor Jerković Detalji
Uređaj za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala/ Univerzalna mehanička kidalica Kemijsko-tehnološki fakultet Sanja Perinović Jozić Detalji
Plinski kromatograf GC-MS/MS Kemijsko-tehnološki fakultet Zvonimir Marijanović Detalji
PAL autosampler Kemijsko-tehnološki fakultet Igor Jerković Detalji
Linija za injekcijsko prešanje Kemijsko-tehnološki fakultet Sanja Perinović Jozić Detalji
Tekućinski kromatograf vrlo visoke učinkovitosti spregnut sa spektrometrom masa s trostrukim kvadrupolom Kemijsko-tehnološki fakultet Franko Burčul Detalji
Uređaj za automatsku ekstrakciju krutih i polukrutih uzoraka otapalom Kemijsko-tehnološki fakultet Franko Burčul Detalji
FT-IR spektrofotometar Kemijsko-tehnološki fakultet Miće Jakić Detalji
Linija za ekstrudiranje Kemijsko-tehnološki fakultet Sanja Perinović Jozić Detalji
UV-Vis-NIR spektrofotometar Kemijsko-tehnološki fakultet Ivana Škugor Rončević Detalji
Analitička vaga na pet decimala Kemijsko-tehnološki fakultet Renata Odžak Detalji
Motic mikroskope B1 advanced series Kemijsko-tehnološki fakultet Mila Radan Detalji
Uređaj za termogravimetrijsku analizu s dodatkom za povezivanje s FTIR uređajem Kemijsko-tehnološki fakultet Sanja Perinović Jozić Detalji
Uređaj za termogravimetrijsku analizu Kemijsko-tehnološki fakultet Miće Jakić Detalji
Uređaj za precizno pozicioniranje – Stonex S7G Pomorski fakultet Dario Medić Detalji
Mini geodetska stanica - Stonex R15 Pomorski fakultet Dario Medić Detalji
Diferencijalni pretražni kalorimetar Kemijsko-tehnološki fakultet Miće Jakić Detalji
Sustav za pripravu, njegovanje i karakterizaciju mortova Kemijsko-tehnološki fakultet Dražan Jozić Detalji
PHCBI mikrobiološki hlađeni inkubator Sveučilišni odjel za studije mora Marin Ordulj Detalji
Elektrooprema za neurofiziološka ispitivanja (2000.) Medicinski fakultet Zoran Đogaš Detalji
Mikrovaga Kemijsko-tehnološki fakultet Miće Jakić Detalji
Raman spektrometar Kemijsko-tehnološki fakultet Dražan Jozić Detalji
UV-VIS spektrofotometar Specord 200 PC (2002.) Medicinski fakultet Mladen Boban Detalji
Viskozimetar Kemijsko-tehnološki fakultet Vesna Sokol Detalji
Višekanalni čitač mikrotitarskih pločica Synergy HTX SL1FA Kemijsko-tehnološki fakultet Mila Radan Detalji
Nautički simulator: Navi-trainer professional 5000-5,3 modul ribarice Pomorski fakultet Zvonimir Lušić Detalji
Ultramikrotom RMC MT-X Medicinski fakultet Mirna Saraga Babić Detalji
Invertni mikroskop IX 51 (2002.) Medicinski fakultet Damir Sapunar Detalji
Nautički simulator: GMDSS stanica za VTS Pomorski fakultet Zvonimir Lušić Detalji
Brodostrojarski simulator Wartsila Dual Fuel Diesel Electric full mission Pomorski fakultet Ante Čalić Detalji
Oprema i simulator za ispitivanje brodskih rashladnih uređaja Pomorski fakultet Zdeslav Jurić Detalji
Sustav za 2D-elektroforezu s uređajem za dokumentaciju i analizu slike Prirodoslovno-matematički fakultet Viljemka Bučević Popović Detalji
Power lab/16SP (uređaj za analizu podataka) (2003.) Medicinski fakultet Željko Dujić Detalji
Pokretna traka Cosmed T150 sa sigurnosnim pojasom (2003.) Medicinski fakultet Željko Dujić Detalji
Ergometar (bicikl) Monark + El. kabel s konektorima (2003.) Medicinski fakultet Željko Dujić Detalji
Oprema i simulator brodskih generatora pare s parnom turbinom Pomorski fakultet Nikola Račić Detalji
Spektrofotometar s mogućnošću mjerenja mikrolitarskih volumena Prirodoslovno-matematički fakultet Viljemka Bučević Popović Detalji
PLC uređaj s opremom i programom za simuliranje i upravljanje brodskih hidrauličkih i pneumatskih sustava Pomorski fakultet Đorđe Dobrota Detalji
Nanospektrofotometar Prirodoslovno-matematički fakultet Ana Maravić Detalji
Bespilotna letjelica DJI Matrice 210 V2 s optičkom i termalnom kamerom + softver Pomorski fakultet Dario Medić Detalji
Spektrofotometar UV-Vis DR 6000 Prirodoslovno-matematički fakultet Elma Vuko Detalji
Bespilotni zrakoplov Phantom 4 RTK Comb Pomorski fakultet Dario Medić Detalji
Uređaj za termoforezu Monolith NT.115 Prirodoslovno-matematički fakultet Matilda Šprung Detalji
Uređaj za umnažanje i detekciju DNA i RNA Prirodoslovno-matematički fakultet Matilda Šprung Detalji
Nadzorna dalekometna termovizijska kamera (Optical+IR, Rotacija) Pomorski fakultet Zvonimir Lušić Detalji
Analizator ispušnih plinova brodskih dizelskih motora Pomorski fakultet Branko Lalić Detalji
Dijagnostička oprema za indiciranje tlakova u cilindrima brodskih motora Pomorski fakultet Nikola Račić Detalji
Sekvencer Ilumina iSeqTM 100 Prirodoslovno-matematički fakultet Jasna Puizina Detalji
ID-Mobilni logger s GSM/GRRS za prijenos podataka porivnog stroja Pomorski fakultet Nikola Račić Detalji
Spektrofotometar za mjerenje koncentracije NOx u zraku Pomorski fakultet Merica Slišković Detalji
Mikroskop s kamerom i softverom – Leica DM1000 Prirodoslovno-matematički fakultet Biljana Apostolska Detalji
Klizni mikrotom – SM2010 R Prirodoslovno-matematički fakultet Ivana Bočina Detalji
Sustav za automatiku Pomorski fakultet Danko Kezić Detalji
Sustav za električne strojeve Pomorski fakultet Maja Krčum Detalji
Uređaj za uklapanje tkiva – HistoCore Arcadia H Prirodoslovno-matematički fakultet Ivana Bočina Detalji
Termovizijska kamera Testo Pomorski fakultet Igor Vujović Detalji
Bruker Artax μ-XRF spektrometar Prirodoslovno-matematički fakultet Perica Bošković Detalji
Rotacijski mikrotom - HistoCore BIOCUT manualni Prirodoslovno-matematički fakultet Ivana Bočina Detalji
Mikroskop i mikroskopski softver – Leica DM3000 LED za prolazno svjetlo i fluorescenciju Prirodoslovno-matematički fakultet Ivana Bočina Detalji
Računalni program za mikroskopiju Prirodoslovno-matematički fakultet Željana Fredotović Detalji
LC/MS QTOF maseni spektrometar Prirodoslovno-matematički fakultet Stjepan Orhanović Detalji
NIR spektrofotometar Prirodoslovno-matematički fakultet Ivica Ljubenkov Detalji
Raman spektroskop s mikroskopom Prirodoslovno-matematički fakultet Ivica Ljubenkov Detalji
Purelab Flex 3 aparatura za purifikaciju Sveučilišni odjel za studije mora Marin Ordulj Detalji
Sustav za pročišćavanje proteina Prirodoslovno-matematički fakultet Matilda Šprung Detalji
Sustav za kvantifikaciju bakterijskih stanica (QUANTOM) Prirodoslovno-matematički fakultet Matilda Šprung Detalji
Sustav za gel-elektroforezu u pulsirajućem polju (PFGE) Prirodoslovno-matematički fakultet Ana Maravić Detalji
Sustav za izoelektrično fokusiranje s programom za analizu 2-D gelova Prirodoslovno-matematički fakultet Ana Maravić Detalji
Čitač mikrotitarskih pločica Prirodoslovno-matematički fakultet Ana Maravić Detalji
Protočni citometar Prirodoslovno-matematički fakultet Jasna Puizina Detalji
Sekvencer Ilumina NextSeq 550 Prirodoslovno-matematički fakultet Jasna Puizina Detalji
Stereomikroskop s digitalnom kamerom i softverom – Leica M60 Prirodoslovno-matematički fakultet Biljana Apostolska Detalji
Treadmill Cosmed sport (lab pokretna traka) (2001.) Medicinski fakultet Željko Dujić Detalji
Dash 2000 (za tlak i stabilizaciju) (2001.) Medicinski fakultet Željko Dujić Detalji
Svjetlosni binokularni mikroskop Leica DM3000 Prirodoslovno-matematički fakultet Biljana Apostolska Detalji
Humanoidni robot za analizu edukacije Prirodoslovno-matematički fakultet Saša Mladenović Detalji
Humanoidni robot za pomoć u učenju Prirodoslovno-matematički fakultet Saša Mladenović Detalji
3D skener Prirodoslovno-matematički fakultet Saša Mladenović Detalji
Temperaturna komora Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Nikola Godinović Detalji
Set instrumenta s GPIB sustavom za upravljanje računalom Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Nikola Godinović Detalji
Višeprocesorsko računalo (Server UniST-Phy) Prirodoslovno-matematički fakultet Petar Stipanović Detalji
Analizator veličine čestica i zeta potencijala Prirodoslovno-matematički fakultet Lucija Krce Detalji
XPert Nano Enclosure Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Sandro Nižetić Detalji
Hot Disk® Instrument TPS 500 S Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Sandro Nižetić Detalji
Termovizijska kamera FLIR E76 24° Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Sandro Nižetić Detalji
Nastamba za pokusne životinje Medicinski fakultet Janoš Terzić Detalji
Pretražni elektronski mikroskop (FEG-SEM) Prirodoslovno-matematički fakultet Ante Bilušić Detalji
Transmisijski elektronski mikroskop (TEM) Prirodoslovno-matematički fakultet Ivana Bočina Detalji
Sustav za mjerenje usmjerenosti teleskopa LST-1, sjevernog CTA opservatorija Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Nikola Godinović Detalji
FT/IR spektrometar s IR mikroskopom Kemijsko-tehnološki fakultet Sanja Perinović Jozić Detalji

Ured za istraživanje i razvoj

predstavlja centralnu razinu upravljanja znanstveno-istraživačkom opremom Sveučilišta u Splitu i središnjicu za uspostavljanje suradnje sa subjektima iz gospodarstva iz Hrvatske i inozemstva, vezanih za istraživačko-laboratorijsku djelatnost.

Potrebna Vam je pomoć pri odrađivanju znanstvenih analiza?

Tražite partnera za svoj istraživački projekt?

Imate potrebu obučiti se radu na određenoj znanstveno-istraživačkoj opremi?


Aktivnosti i usluge Ureda koje pružamo istraživačima/tvrtkama:

  • Analiza/testiranje materijala - pružamo usluge po narudžbi i ugovorima, uključujući osmišljavanje metoda ispitivanja, analizu, tumačenje rezultata i izradu izvješća,
  • Istraživački projekti - možemo Vas povezati s mogućim suradnikom na Vašem istraživačkom projektu,
  • Obuka - pružamo obuke i pristupa našoj opremi za generiranje podataka za vlastitu analizu po ugovorenoj cijeni.

UNIST ima potpuno opremljene laboratorije sa znanstveno-istraživačkom opremom.

U nastavku su nalaze katalozi dostupne opreme za komercijalizaciju nabavljene kroz projekt Z3F i projekt Nastambe za pokusne životinje:

Katalog Pomorskog fakulteta u Splitu

Katalog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu

Katalog Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

Nastamba za pokusne životinje


Ako želite rezervirati termin korištenja opreme, registrirajte se u naš online rezervacijski sustav - CERES.

Kontakt

dr.sc. Iva Žutić
Voditeljica Ureda za istraživanje i razvoj
 

Imate pitanje? Tu smo!