Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
25.4.2024.
 NATJEČAJ za upis na doktorski studij

Ciljevi

  • Cilj 4
Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu objavljuje NATJEČAJ za upis na doktorski studij "Biologija novotvorina" u akademskoj godini 2024./2025.

Puni tekst natječaja u kojem su objavljeni uvjeti za upis, postupak, cijena školarine, isprave koje se podnose za prijavu, sastavni su dio ovog natječaja i dostupni su na mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta u Splitu: 

https://mefst.unist.hr/studiji/doktorska-skola/biologija-novotvorina/natjecaj-za-upis/9697

Rok za podnošenje prijava na natječaj: do 10. rujna 2024.
Sve novostiSljedeća

Imate pitanje? Tu smo!