Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja

Osnovna načela društveno korisnog učenja

Društveno-korisno učenje (DKU) je oblik nastave u kojem student/ica sudjeluje u radu/projektu/aktivnosti koja se smatra korisnom za društvo, a najčešće unutar neke od organizacija civilnog društva. Time formalno ostvaruje određeni broj ECTS bodova unutar određenog kolegija. Ukupno tri strane, fakulteti/nastavnici, studenti i OCD-ovi, imaju dobrobiti od ovog modela. Student doprinosi ostvarenju misije i vizije organizacije, u istom trenutku stječe nova posebna znanja i vještine pod mentorstvom zaposlenika te ostvaruje ishode učenja planiranih određenim kolegijima.

Osnovna načela društveno-korisnog učenja:

Stvarna potreba - Vrlo je važno da je angažman studenata usklađen s realnim potrebama i problemima te da polazi od stvarnih potreba i problema partnera. U skladu s nastavnim ciljevima, s izvan-sveučilišnim partnerom dogovaraju se konkretne zadaće i ciljevi projekta DKU-a.

Načelo uzajamnosti - Ovo načelo omogućuje da svi dionici DKU-a podjednako budu na dobitku: studenti, visokoškolska ustanova i vanjski partner. Studenti sakupljaju važna praktična iskustva, stječu socijalne kompetencije i snažnije se senzibiliziraju za probleme u svojoj sredini. U interakciji s društvom, akademsko obrazovanje i znanstveno istraživanje povezuju se s pitanjima, problemima i izazovima civilnog društva. Visokoškolske ustanove otvaraju se prema vani, uključuju se u svoje društveno okružje, a partneri u DKU-u dobivaju znanstveno utemeljenu podršku.

Refleksija ili veza znanja i djelovanja - Jedno od načela DKU-a je redovito promišljanje (refleksija) u kojemu se praktična iskustva razmatraju u kontekstu akademskog učenja te u kojem se gradi most između teorije i prakse. Tako se stječe uvid u vezu između teorijskih sadržaja i njihove praktične relevantnosti. Navedeno omogućuje temeljitije razumijevanje stručnih sadržaja te, osim toga, navodi studente na razmišljanje o sebi i o vlastitoj slici struke. Ciljana pitanja potiču ih da nanovo razmisle o situacijama i aktivnostima programa DKU-a, reflektiraju o svojim utiscima i vrednuju nova iskustva i vještine. Osim navedenoga, iskustva stečena u praktičnoj primjeni znanstvenih spoznaja studenti mogu obraditi i međusobno razmijeniti. Refleksija „povezuje učenje i društvenu korist te predstavlja ključ koji u projektima DKU-a studentima omogućuje učenje kroz iskustvo".

 

 

Imate pitanje? Tu smo!