Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
Rektor Sveučilišta u Splitu, sukladno odredbama Pravilnika o Rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu svake akademske godine dodjeljuje Rektorovu nagradu studentu pojedincu, skupini studenata, studentskom zboru, studentskoj udruzi ili drugoj studentskoj organizaciji Sveučilišta u Splitu. Rektorova nagrada se dodjeljuje jednom godišnje u pravilu prigodom Dana Sveučilišta u Splitu.
Tri su vrste Rektorovih nagrada:Rektorova nagrada za izvrsnosti (RNI)
Rektorova nagrada za studentski znanstveni ili umjetnički rad (RNZUR)
Rektorova nagrada za posebna postignuća (RNPP)                                      

Imate pitanje? Tu smo!