Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
AKTIVNOSTI ZA OSOBLJE
· podučavanje za nastavno osoblje (STA)
· osposobljavanje za nastavno i nenastavno osoblje (STT)
· podučavanje (za nenastavno osoblje iz inozemnih tvrtki)
· kombinirana mobilnost podučavanje/osposobljavanje (u kombiniranoj mobilnosti podučavanje/osposobljavanje smanjuje se broj obveznih sati na 4 sata/tjedan, a popunjava se Ugovor o podučavanju (Teaching Agreement) te mora postojati potpisan Erasmus+ među-institucijski sporazum)
- za nastavno osoblje koje prijavljuje mobilnost u svrhu osposobljavanja i za kombiniranu mobilnost podučavanje/osposobljavanje naglasak je na razvijanju pedagoških vještina i vještina stvaranja kurikuluma
· Blended mobilnost- riječ je o kombinaciji razdoblja fizičke mobilnosti s virtualnom mobilnošću
· Virtualna mobilnost- podrazumijeva aktivnosti učenja, poučavanja i osposobljavanja koje se u potpunosti izvode u online okruženju

PROGRAMSKE DRŽAVE
U Erasmus+ programu moguća je mobilnost prema programskim državama: države članice EU, Sjeverna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska, Srbija, osim Švicarske.
Napomena: Nastavno/nenastavno osoblje mobilnost u svrhu podučavanja/osposobljavanja/kombiniranu mobilnost u okviru SEA-EU alijanse prijavljuje putem posebnog natječaja za SEA-EU mobilnost nastavnog/nenastavnog osoblja.
TRAJANJE MOBILNOSTI
Mobilnost u svrhu podučavanja može trajati najmanje 2 dana (uvjet je održavanje najmanje 8 sati nastave), a najviše 2 mjeseca.
Mobilnost u svrhu osposobljavanja mora također trajati najmanje 2 dana, a najviše 2 mjeseca.
U svrhu kombinirane mobilnosti podučavanje/osposobljavanje najkraće trajanje mobilnosti je 2 dana, a najduže 60 dana, uz obvezu održavanja najmanje 4 sata nastave tjedno.
Za dolaznu mobilnost osoblja aktivnost inozemne tvrtke/trgovačkih društava u svrhu podučavanja minimalno trajanje je 1 dan, a minimalan broj sati predavanja nije propisan.
Mobilnost se mora održati u kontinuitetu. Ako predloženi datumi mobilnosti uključuju dane vikenda, isti moraju biti pokriveni aktivnostima u Mobility Agreementu kako bi mogli biti financirani.
Na trajanje mobilnosti u radnim danima može se zatražiti još najviše 2 dana namijenjena putovanju od i do destinacije mobilnosti.
Zatraženi broj dana mobilnosti treba biti u skladu s opsegom aktivnosti planiranih tijekom mobilnosti.
FINANCIJSKA POTPORA
Sredstva koja se dodjeljuju osoblju sadržavaju životne i putne troškove.
Životni troškovi (subsistence costs) obuhvaćaju trošak smještaja i prehrane, osiguranje osobe, vožnju, i sl.
Iznos životnih troškova za svaku pojedinačnu osobu iznosi 90% najvišeg iznosa dnevnice određene od strane Europske komisije i može se naći u Tablici za izračun financijske potpore za (ne)nastavno osoblje.
Putni troškovi uključuju troškove putovanja iz Hrvatske do odredišta u inozemstvu i natrag uključujući i moguće troškove za izdavanje vize. Potpora za putne troškove isplaćuje se u paušalnom iznosu prema udaljenosti. Iznos za troškove puta izračunava se na temelju kalkulatorom određene zračne udaljenosti između polazišta i destinacije u jednom smjeru (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm), a doprinos trošku se odnosi na dvosmjerno putovanje. Mjestom polaska smatra se mjesto gdje se organizacija pošiljatelj nalazi (Split), a mjestom održavanja aktivnosti smatra se mjesto gdje je smještena organizacija primatelj. U slučaju putovanja iz mjesta koje nije mjesto sjedišta organizacije pošiljatelja i/ili putovanja na mjesto koje nije mjesto gdje se organizacija primatelj nalazi, stvarni itinerar putovanja treba biti potkrijepljen putnim kartama ili drugim računima na kojima je navedeno mjesto polaska i dolaska. Ponude za staff week-ove možete pregledati ovdje: http://staffmobility.eu/
Troškovi lokalnog (gradskog i prigradskog) prijevoza pokrivaju se iz sredstava za troškove života. Financijska potpora ne može se dodijeliti za pokrivanje putnih troškova unutar matične države osim ako su oni nužni sastavni dio putovanja u stranu državu.
DODATAK ZA „ZELENO“ PUTOVANJE (GREEN TRAVEL)
Sudionici mobilnosti koji koriste zeleni način putovanja (npr. vlak, autobus, bicikl) mogu primiti jednokratni dodatni financijski poticaj kao dodatni iznos za pojedinačnu potporu za povratno putovanje, ako se za putovanje u oba smjera koristi zeleni način putovanja.
 

KA171- Međunarodna mobilnost koja uključuje treće zemlje koje nisu pridružene programu: regije 1-12
KA131-International Opening- međunarodno otvaranje za odlazne mobilnosti u treće zemlje: regije 1-14

Osoblju se dodjeljuju sredstva za putne troškove i dnevnice za broj mjeseci/dana u trajanju koliko Agencija za mobilnost i programe EU dodijeli Sveučilištu u Splitu.
Moguće aktivnosti:
· poučavanje- nastavno osoblje Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica
· stručno usavršavanje osoblja- za nastavno i nenastavno osoblje
· kombinacija poučavanja i stručnog usavršavanja – nastavno osoblje
Trajanje mobilnosti:
U svrhu poučavanja i stručnog usavršavanja mobilnost može trajati minimalno 5 dana do 2 mjeseca (ovisi o dostupnim financijskim sredstvima).
 

Imate pitanje? Tu smo!