Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
Na natječaje za sve vrste mobilnosti se mogu prijaviti redoviti studenti svih godina i razina studija, kao i izvanredni studenti uz uvjet da za vrijeme mobilnosti pohađaju redoviti studij u punom vremenu.
Tijekom studija studenti mogu biti korisnici financijske potpore za mobilnosti do ukupno 12 mjeseci na svakoj razini studija (preddiplomski uključujući short cycle (EQF razine 5 i 6), diplomski (razina 7), doktorski (razina 8)), neovisno o tome koliko puta, dok studenti integriranih studija mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju od 24 mjeseca.

ERASMUS+ KA 131 -STUDIJSKI BORAVAK U PROGRAMSKIM ZEMLJAMA
Razmjena studenata u svrhu studijskog boravka uključuje slušanje i polaganje kolegija, odnosno izradu završnog rada na nekoj od inozemnih partnerskih ustanova u programskim zemljama. Studijski boravak može trajati najkraće 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

FINANCIJSKA POTPORA
Financijska potpora koja se dodjeljuje u sklopu programa Erasmus+ zamišljena je kao dodatak (potpora) na troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, tako da nikako ne pokriva cjelokupni trošak boravka na inozemnom sveučilištu. Prije mobilnosti isplaćuje se 80% ukupnog iznosa, a po povratku s mobilnosti, u slučaju ispunjenja svih obveza, ostatak potpore sukladno broju dana na mobilnosti.

DODATAK ZA STUDENTE S MANJE MOGUĆNOSTI
Studenti koji imaju status studenta s manje mogućnosti mogu se prijaviti za dodatna financijska sredstva u iznosu od 250 EUR mjesečno.
DODATNA FINANCIJSKA POTPORA ZA STUDENTE S POSEBNIM POTREBAMA/ INVALIDITETOM – POTPORA ZA UKLJUČIVOST (INCLUSION SUPPORT)
Studenti s posebnim potrebama/invaliditetom imaju pravo dobiti uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova mobilnosti. Ukoliko osoba s posebnim potrebama zadovolji natječajne uvjete za odlazak na mobilnost, ima pravo zatražiti dodatnu financijsku potporu. Sveučilište u Splitu će studenta naknadno obavijestiti o postupku potraživanja dodatnih sredstava od Agencije za mobilnost i programe EU kao i o dodatnoj dokumentaciji koju je potrebno dostaviti u svrhu odobrenja dodatnih sredstava.


ERASMUS+ KA171- SURADNJA S TREĆIM ZEMLJAMA
Ovaj program je namijenjen suradnji sa zemljama koje se nalaze izvan EU: zemlje u susjedstvu EU, zemlje zapadnog Balkana, Latinska Amerika, Azijske te afričke, karipske i pacifičke države.
Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka uključuje slušanje i polaganje kolegija, odnosno izradu završnog rada na nekoj od partnerskih ustanova.

Svrha mobilnosti:

· dugoročna mobilnost 2-12 mjeseci i kratkoročna 2-30 dana (ovisi o raspoloživim financijskim sredstvima) u svrhu redovnog preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija na inozemnoj partnerskoj ustanovi
· mobilnosti u okviru doktorskog studija- kratkoročna ili dugoročna fizička mobilnost u svrhu studija
· Blended/kombinirana mobilnost- razdoblje studiranja u inozemstvu u okviru doktorskog studija može biti u obliku kombinirane mobilnosti.


Financijska potpora uključuje potporu za život i potporu za putne troškove. Detalji o financijskoj potpori definirani su natječajem.

 

Erasmus+ stručna praksa je vrsta mobilnosti u kojoj studenti Sveučilišta u Splitu imaju priliku, uz Erasmus potporu, raditi u privatnim ili javnim ustanovama unutar programskih zemalja te na ovaj način steći prvo radno iskustvo u struci.
Trajanje mobilnosti:
2 - 12 mjeseci
1 mjesec mobilnosti odnosi se na razdoblje od 30 dana.
Prijave se rješavaju odmah po principu „first come, first served“.
Financijska potpora isplaćuje se na način: 80% prije odlaska a 20% nakon povratka i dostave valjane dokumentacije.
Na Erasmus+ stručnu praksu je moguće otići unutar godine dana od završetka studija ukoliko se student/ica prijavi dok ima status studenta (prije obrane završnog/diplomskog rada).
Student je dužan sklopiti policu osiguranja od nezgode i od odgovornosti prije odlaska na Erasmus+ stručnu praksu (a nakon što mu je ista odobrena od strane Povjerenstva za odabir kandidata).
KOLIKO PUTA MOBILNOST?
Tijekom studija studenti mogu biti korisnici financijske potpore za mobilnosti do ukupno 12 mjeseci na svakoj razini studija (preddiplomski uključujući short cycle (EQF razine 5 i 6), diplomski (razina 7), doktorski (razina 8), neovisno o tome koliko puta.
Financije:
Konačan iznos financijske potpore za natječajnu godinu 2022. određuje Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) i to na sljedeći način:

  Odredište mobilnosti Financijska potpora (EUR/mjesečno)
Skupina 1
Programske zemlje s višim troškovima
života 
Danska, Finska, Island, Švedska, Norveška, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn 550 
Skupina 2
Programske zemlje sa srednjim
troškovima života
Austrija, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španjolska, Cipar, Nizozemska, Malta, Portugal 550
Skupina 3
Programske zemlje s nižim troškovima
života
Bugarska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Makedonija, Turska 500

Dodatna potpora:
U natječajnoj godini 2022. svi studenti koji idu na mobilnost u svrhu stručne prakse ostvaruju pravo na dodatnu potporu u iznosu od 150 EUR mjesečno.
DODATAK ZA STUDENTE S MANJE MOGUĆNOSTI
Studenti koji imaju status studenta s manje mogućnosti mogu se prijaviti za dodatna financijska sredstva u iznosu od 250 EUR mjesečno.
DODATNA FINANCIJSKA POTPORA ZA STUDENTE S POSEBNIM POTREBAMA/ INVALIDITETOM – POTPORA ZA UKLJUČIVOST (INCLUSION SUPPORT)
 

AKTIVNOSTI U OKVIRU KRATKOROČNE MOBILNOSTI STUDENATA
Kombinirana kratkoročna mobilnost studenata koja podrazumijeva fizičku mobilnost kombiniranu s online učenjem, odnosno s obaveznom virtualnom komponentom prije, tijekom i/ili nakon fizičkog dijela mobilnosti. Fizička mobilnost može trajati od 5 do 30 dana dok za virtualni dio mobilnosti nije određen kriterij prihvatljivosti trajanja, a kombinirana virtualna i fizička mobilnost moraju studentima (na svim razinama studija) donositi najmanje 3 ECTS boda.
Kombinirani intenzivni programi - BIP (eng. Blended Intensive Programmes) su mobilnosti kojima fizički dio traje (minimalno) 5 dana dok je virtualni dio određen programom BIP-a, a kombinirana virtualna i fizička mobilnost moraju studentima (na svim razinama studija) donositi najmanje 3 ECTS boda. 
Kratkoročna (fizička) mobilnost doktoranada je novi vid mobilnosti za studente na doktorskoj razini studija koja podrazumijeva fizičku mobilnost u trajanju od 5 do 30 dana, bez obvezne virtualne komponente i bez obveze stjecanja ECTS bodova (osim u slučaju kombiniranih intenzivnih programa).

FINANCIRANJE S OBZIROM NA VRSTE MOBILNOSTI
Financira se samo fizička komponenta mobilnosti na način da zatraženi broj dana mobilnosti treba biti u skladu s opsegom aktivnosti planiranih tijekom mobilnosti.
Financijska potpora koja se dodjeljuje u sklopu programa Erasmus+ zamišljena je kao dodatak (potpora) na troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, tako da nikako ne pokriva cjelokupni trošak boravka na inozemnom sveučilištu.
 
Trajanje fizičke mobilnosti Financijska potpora
Do 14. dana 70 EUR dnevno
Od 15. do 30. dana 50 EUR dnevno
 

Imate pitanje? Tu smo!